Home

Homepage voor de IPMS Belgium

National Convention

 

Alle details kan je vinden in het "Booklet-2017-Nederlands"

pdf file

 

Gratis inkom voor alle IPMS leden

(nationale afdelingen)

en kinderen onder

12 jaar

 

 

Inkom :

 

Page principale de la Convention Nationale de l'IPMS Belgium

 

Tous les détails

dans le "Booklet-2017-Français"

pdf file

 

Entrée gratuite pour les membres IPMS

(branches nationales)

et enfants moins

de 12 ans

 

 

Entrée :

 

 

Homepage for the

IPMS Belgium

National Convention

 

All details can be found in the "Booklet-2017-English"

pdf file

 

Free admission for all IPMS members

(national branches)

and children under

12 years

 

 

Entrance :

 

 

OPEN

 

14/10 : 10 - 18 h

15/10 : 10 - 17 h

CONTEST

Wedstrijdreglement-Nederlands

Règlement Concours-Français

Contest Rules-English

CONTACT

info@plasticandsteel.be

contest@plasticandsteel.be

registration@plasticandsteel.be

 

NATIONAL CONVENTION 2016

Photos and results

 

AIRBRUSH DEMO

& WORKSHOP

 

Airbrush demo page

 

SPECIAL EVENTS

Speciale Evenementen

Evénements Spéciales

Special Events

Copyright © IPMS Belgium 2016

All Rights Reserved

 

Social Media

Like us on Facebook