CONTEST INFO

GEEN WEDSTRIJD

PAS DE CONCOURS

NO CONTEST

COVID-19

THE CONTEST


The contest is an “OPEN” one, thus everyone, being member or not of IPMS, can take part in it.  Competing for the “IPMS Belgium Challenge” is however for IPMS Belgium members only.

To compete, every participant shall fill in the pre-registration form and return it to the secretariat not later than 01 October 2018.

It is of course still possible to register after the deadline, space permitting, on Saturday morning up till 13 hr , but in this case, it will cost you a bit more.


Click here for categories and registration form (online) : CATEGORIES & REGISTRATION FORM 2019


Click here for categories and registration form (PDF) : CATEGORIES & REGISTRATION FORM 2019


Click here for full contest rules : CONTEST RULES 2019


Note that registration on Sunday morning is no longer available !


IPMS members (national membership card) will receive a discount of about 50% providing they present a valid card.  Every contest participant will receive one free raffle ticket per registered model.  Juniors participate free of charge.

The participation fees are printed hereafter and will be paid when final registration is done on Saturday morning :

•IPMS members : € 1,50 /modelJuniors : free of charge

•Non members : € 3,00 /modelJuniors : free of charge

•Late registration : (after 25 Sep) € 4,00 / model (€ 3 for IPMS members)


In order to inform the visitors and jury members on the original as well as on the model, competitors are kindly asked to display a card with some explanation next to the model (A5 format max, 21x15 cm).

Registration for the contest implies the acceptance of all the regulations.


WEDSTRIJD


De wedstrijd in plastic maquettes en figuren staat open voor iedereen. Op deze pagina vindt u een link voor een vóórinschrijvingsformulier dat dient opgestuurd te worden naar ons secretariaat voor 1 oktober 2018; natuurlijk kan u zich nog inschrijven, indien er nog plaats is, na de limietdatum en zelfs op zaterdagmorgen tot 13 uur (al zal het dan iets duurder zijn).


Gelieve te noteren dat er geen registratie meer mogelijk is op zondagmorgen !


IPMS-leden (nationale lidmaatschapskaart) krijgen een korting van ca. 50% op vertoon van hun kaart.  Elke deelnemer zal gratis een tombola biljet ontvangen per ingeschreven stuk.

Deelname is gratis voor de “juniors”.


De inschrijving voor de nationale wedstrijd veronderstelt het aanvaarden van alle artikelen van het reglement.Met het oog op een betere informatie van het publiek en de jury, wordt er aan de bouwer gevraagd een verklarende fiche (formaat A5, max. 21 x 15 cm) over zowel het model als het werkelijke onderwerp naast het model te plaatsen.


De inschrijvingsrechten werden als hieronder bepaald en zullen tijdens de definitieve inschrijving op zaterdag worden gevraagd:

•     Late inschrijvingen : (na 1 Okt)       € 4,00 /model (Leden IPMS € 3)

•     Niet-leden :       € 3,00 /model          Juniors : gratis

•     Leden IPMS :    € 1,50 /model          Juniors : gratis


De wedstrijd is van het type “OPEN” en dus toegankelijk voor iedereen, lid of niet-lid van IPMS.  Enkel de deelname aan de “Wisselbeker IPMS Belgium” is voorbehouden aan de leden van IPMS Belgium.


Gelieve hier te klikken voor de categoriën en het inschrijvingsformulier (online) : CATEGORIEN & INSCHRIJVINGSFORMULIER 2019


Gelieve hier te klikken voor de categoriën en het inschrijvingsformulier (PDF) : CATEGORIEN & INSCHRIJVINGSFORMULIER 2019


Gelieve hier te klikken voor het volledige wedstrijdreglement : WEDSTRIJDREGLEMENT 2019

CONCOURS


Le concours de maquettes plastique et figurines est ouvert à tous. Vous trouverez sur cette page un bulletin de préinscription qui doit être remplis et renvoyez au secrétariat avant le 01 octobre 2018; il est bien sûr possible d’encore s’inscrire, dans la limite de la place disponible, après la date limite et même le samedi jusqu’à 13 hr.


Veuillez noter qu’il n'est plus possible de s'inscrire le dimanche matin !


Les membres IPMS (carte de membre nationale) recevront une réduction de quelque 50% sur présentation de leur carte.  Chaque participant recevra gratuitement un billet de tombola par pièce inscrite.

Les « juniors » participent gratuitement.

L’inscription au concours national implique l’acceptation de tous les articles du règlement.


Dans le but d’informer le public et les membres du jury, aussi bien sur l’original que sur le modèle, il est demandé à l’auteur de la pièce d’ajouter une fiche explicative à côté du modèle (format A5 max, 21x15 cm).


Les droits de participation sont établis comme suit et seront perçus lors de l’inscription définitive le samedi matin :

•    Inscriptions tardives : (après le 1 oct)          4,00 €/pièce (membres IPMS 3 €)

•    Non membres :        3,00 €/pièce                 Juniors : gratuit

•    Membres IPMS :      1,50 €/pièce                 Juniors : gratuit


Le concours est du type “OPEN” et donc ouvert à tous, membre IPMS ou non.  Seule la participation au “Challenge IPMS Belgium” est réservée aux membres IPMS Belgium.


Veuillez clicquer ici pour les categories et le bulletin de pré-inscription (en ligne) : CATEGORIES & INSCRIPTIONS 2019


Veuillez clicquer ici pour les categories et le bulletin de pré-inscription (PDF) : CATEGORIES & INSCRIPTIONS 2019


Veuillez clicquer ici pour le règlement concours complet : REGLEMENT CONCOURS 2019