Events

SPECIAL EVENTS

Uitgeverij Casterman komt met meerdere tekenaars om hun strips te signeren, Pierre Legein heeft zijn aanwezigheid al bevestigd voor beide dagen, zaterdag zijn ook Yves Plateau en Pierre-Emmanuel Paulis daar


Editions Casterman vient avec plusieurs dessinateurs pour signer leur    bandes dessinées,  Pierre Legein à déjà confirmé sa présence pour les     2 jours, samedi il y aura aussi Yves Plateau et Pierre-Emmanuel Paulis


Casterman Editions comes with several artists to sign

their comics,  Pierre Legein has already confirmed his presence for both days, on saturday Yves Plateau and Pierre-Emmanuel Paulis will be present as well

Publichoc, onze huisleverancier van pralines, zal aanwezig zijn met een info- en verkoopstand.


Publichoc, notre fourniseur de choix de pralines, sera présent avec un stand pour informations et vente.


Publichoc, our favourite chocolate supplier, will be present with an information and sales stand.